Saha Teknik Servis Çözümleri

Saha Teknik Personeli Sahada özellikle yaptığı aktivitelerin planlanması ve süreçlerin yönetilmesi gereken bir hizmet sektörüdür. Saha ekiplerinin koordineli çalışması ve iş planlarının doğru yönetilmesi sahada verimliliğin artmasına olanak verecektir.

Saha ekipleri operasyon süresince üst birimleri ile haberleşmesi ve iş süreçlerinin doğru yönetilmesi için gerekli olan bir aksiyondur. Verilen işin detaylarının tanımlanması ve bu detaylara yönelik hizmetlerin gerçekleştirilmesi gereksinimi vardır.

Ekip.io Saha Yönetim Uygulaması ile Sahada bulunan Teknik Servis Birimlerinin tüm ihtiyaç çözümleri ve gereksinimleri karşılanabilmektedir.

Saha Planlaması

Saha Ekiplerinin iş süreçlerinin planlaması saha verimliliği yüksek olması açısından önemli bir faktördür. Saha Planlama ekranlarında Görev tanımlanması yapılırken Saha Personelin Ev adresleri, anlık konum bilgileri Görev tanımlama ekranlarında görülebilmektedir. Saha Teknik Personelin ev adreslerinin ve anlık konumlarının görülebilmesi Saha Planlanasının doğru yapılması için etkili bir unsurdur. Örnek olarak Görev yeri İstanbul Kadıköy olan bir iş için Sabah planlama yapılacaksa Saha personellerinden evi yakın olanları tercih etmek verimliliği artıracaktır.

Görev Detayları

Sahada yapılacak Teknik Servis görevlerinde Müşteriden Gelen veriler detaylı bir şekilde Görev Ekleme ekranları üzerinden tanımlanmaktadır. Görev detay bilgileri içinde Müşterinin gönderdiği Arıza bilgileri, Görsel Resimler, Müşteri şikâyetleri, Müşteri adres bilgisi gibi birçok veri bilgisi Görev ekleme ekranlarında Operasyon birimleri tarafından eklenebilmektedir.

Görev Tamamlama

Ekip üyeleri kendilerine gelen Görev detaylarına göre Mobil Saha Yönetim Yazılımı uygulaması üzerinden Görev süreçlerine başlayabilirler. Görev süresine Merkezi birimler ile haberleşebilir ve yapılan işlemlerin tamamını Görsel materyaller ile Görev dosyasına ekleyebilirler.

Müşteri Memnuniyeti

Müşteri Memnuniyetinin ölçümlenmesi Kurumların iç dinamiklerinin ve Saha süreçlerinin düzenlenmesine büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. Saha Teknik personelinin yaptığı Görev işlemlerinin tamamında Müşterilere Otomatik Memnuniyet maili yönlendirebilirsiniz.

Müşteri Memnuniyet anketinde Müşteri aldığı hizmet, Teknik Personelin iş bitirme becerisi, müşteri ile olan diyalog ve birçok veri bilgisine memnuniyet formaları ile analiz edebilirsiniz.