Ekip.io Nedir ?

Rekabetin yoğun olduğu ve zamanın değerli olduğu bir dönem içinden geçmekteyiz. Firmalar arasında ciddi bir ticari çatışmanın tam da içindeyiz. Firmalar daha fazla müşteriye ve satışa ulaşabilmek için farklı argümanlara ve yatırım yapmaktadır.

Satış ve kazançların artırılması tamamı ile Saha ve şirket içi görevlendirdiğiniz personelinizin kalitesi ve kontrolü ile paralel gidin bir çizgidedir. Her Kurum daha iyi noktalara çıkabilmek için Kalite ve Kontrolü elinde tutmak ister.

Özellikle Sahada bulunan Personelin iş verimliliğinin artırılması, iş süreçlerinin doğru yönetilmesi, merkez ve Saha ekibinin sürekli koordinasyon içinde olması tamamı ile saha kontrolünün doğru yönetilmesi ile ilgilidir.

Saha Personel Takip Programı tamamı ile Sahada oluşan tüm verilerin uçtan uca yönetilmesi ve Saha personelin daha verimli bir şekilde etkileşim halinde olması ve süreçlerin hızlandırılması kurumlara rekabet kulvarında bir adım öne getirmektedir.

Mevcut Yapıda Saha Yönetimleri

Kurumlar saha ekiplerinin yönetebilmek için farklı ve karmaşık iletişim unsurlar kullanmaktadırlar. Rut programları, Takvimler, Excel dosyalar, Whatsap grupları, Araç Takip sitemi verileri vb. farklı argümanlar toplanmaktadır. Sahada bulunan ekiplerden sipariş bilgileri farklı kanallar üzerinden CRM, Özel yazılımlar vb. bekleniyor.

Baktığınız zaman bu verilerin toparlanmasında eksik olan kısımlardan dolayı akışlarda doğru veri bilgileri gelmemektedir. Saha iş süreçlerinde yapılan aksiyonların da raporlanamaması işletmelere zaman ve maliyet konusunda yük getirmektedir.

“Bu adımlar tamamı ile işletmeleri hantallaştıran yapılar oluşmasına sebep vermektedir. Ekip.io tam bu noktada Saha Ekip üyeleri için geliştirilen bir Mobil Uygulama ve Yöneticilerin kullanacağı WEB ekranlar ile işletmelere saha çözümleri sunmaktadır.”

Ekip.io ile Saha Yönetimi

Ekip.io Saha Ekip Yönetim Mobil Uygulaması üzerinden Saha ekip üyeleri (Satış, Pazarlama, Dağıtım, Teknik Servis, Kurye, Plasiyer vb) Rakip analizi, Müşteri memnuniyeti, Ürün izlenebilirliği, Hizmet ve Destek kalitesinin ölçümlenmesi gibi birçok veri bilgisini organize ve yönetilebilmesi için Mobil uygulamalardan merkezi birimlere aktarmaktadır.

Tamamı ile Sahada karmaşıklığı çözümleyen ve sahadan birçok veri bilgisi alan dinamik bir saha yönetim desteği sağlamaktadır. Saha ekipleri Ekip.io uygulaması üzerinden yapmış oldukları tüm ziyaretleri ve görüşmeleri kayıt altına alır.  Haftalık Takvimler, Görev yönetimi, Müşteri ziyareti, Ziyaret notları, Rakip durum analizleri, Rota planlaması, müşteri ile yapılan görüşmelerin kayıt altına alınması, Resim çekilmesi, Mesajlaşma vb. birçok saha data bilgisi analiz için toplanmaktadır.

“Tamamı ile bu süreç sahadan anlık olarak takip edilebilmektedir. Sahadan gelen tüm veri bilgileri Yönetici ekranlarına ve Uygulamalarına anlık olarak bildirim ve içerikler olarak gelmektedir.”

Yöneticiler WEB Saha ekip uygulama yazılımı üzerinden tüm verilere anlık olarak ulaşabilmesi sayesinde sahada yapılacak olan tüm aktiviteleri planlama oluşturmasına, Rakip firmaların analizlerine ve yapılan teslim edilen işlerin raporlanmasına ulaşmaktadır.

Entegrasyonlar

Ekip.io saha ekip yönetimi çözümlerinin yanısıra işletme içinde mevcut kullanılan yazılımlar ile entegre olarak çalışabilmektedir. Müşterilerden gelen talepler doğrultusunda firmaların kullandığı yazılımlar ile entegre olması ekip. io sahada daha farklı bir misyona ulaşmaktadır.

Ekip.io Entegrasyonları sayesinde Sipariş süreçlerinde veya ödeme yöntemleri ile işletme içinde bulunan farklı yazılımlara entegre olarak sahada çok daha etkili ve verimli kullanılmasına imkan vermektedir.

“Ekip.io tamamı ile sahadan sizlere dinamik olarak veri bilgileri aktaran ve sahanın izlenebilirliğini sağlayan bir Saha Ekip Yönetim Yazılımıdır”.

Saha Veri Analizleri

WEB Ekranları üzerinde sahadan gelen tüm veri bilgileri Saha performansını ölçümlemesine olanak vermektedir. Yapılan işlerin detay bilgileri, hangi görevin ne zaman tamamlandığı, Görev tamamlayan personel notları, resimler, ses kayıtları, dosya içerikleri gibi birçok değerli veri bilgisi merkezi ekranlara aktarılmaktadır.

 

Saha ekipleri tarafından aktarılan bu önemli veri bilgileri, yöneticiler tarafından saha iş gücünün planlanması, Saha ekip performansının ölçümlenmesi, Satış analizlerinin oluşturulması, Rakip firmaların durum bilgisi ve strateji oluşturulması konusunda büyük önem taşımaktadır.